DT

DT

@dt_king311

Lớp trưởng
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Tao phải làm sao đây...

11 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Chỉ có cô mới là CN của 9a4😘😌

15 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Merry Christmas🎅🏻

23 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Lạnh không em???

25 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


T7<3

31 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Có vẻ ngầu😎:=

41 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Ừ thì 1 ngày 10 tiết😪😂

48 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Cô à...☺️☺️

58 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Gượng cười:)))

68 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


😊

81 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Bn Khánh😂

83 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


???!!!

90 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


:)))

102 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Cười chả thấy mặt trời đâu😆😆

117 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Chán:))

145 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


One Two Three Four Five

154 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Ánh sáng chói loá😂

166 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Động lực hằng ngày là đây

182 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


Mệt mỏi

196 Days ago
dt_king311

DT

@dt_king311


Comment from DT:


😊😊

205 Days ago