Kai Sun

Kai Sun

@kaisun1223

🇨🇳Criminal psychology in Graduate School,Like playing the violin,Good cooking.Height 175 cm, Weigh 65 kg .
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


2 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


6 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


政府需要更加透明。民众需要更加理智。法治需要更加健全。

14 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


15 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


19 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


23 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


25 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


手机掉厕所了

26 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


29 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


34 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


36 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


36 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


37 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


39 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


40 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


40 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


42 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


44 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


WE。keep your dream

45 Days ago
kaisun1223

Kai Sun

@kaisun1223


Comment from Kai Sun:


今天的我就想带你去看比赛。

46 Days ago